Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.pureandfashion.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Niets van deze website mag door derden zonder toestemming van Pure & Fashion gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:

Pure & Fashion
BTW Pure & Fashion NL 1087.41.084.B.02
KvK-nummer: 66443504

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, mobiel, tablet of iets dergelijks wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen.

Pure & Fashion maakt gebruik van cookies op haar website. Deze cookies zijn noodzakelijk voor enkele functionaliteiten van haar website. Daarnaast kan Pure & Fashion met behulp van cookies analyseren hoe haar website wordt gebruikt en haar website hierop aanpassen.

Als je de website van Pure & Fashion gebruikt, gaat zij ervan uit dat je akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Pure & Fashion geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens.

Gebruikers vrijwaren Pure & Fashion voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website.

Pure & Fashion is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

De website van Pure & Fashion bevat links naar websites van derden. Pure & Fashion is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden

Pure vlogging/Pure blogging

Pure & Fashion maakt uitsluitend gebruikt van jouw blogteksten, foto’s, vlogfilmpjes en/of andere materialen indien je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Zij vraagt je vooraf na te denken of zij je blogteksten, foto’s en vlogfilmpjes mag plaatsen op haar website.

Pure winning
Voor winacties, evenementen van Pure & Fashion en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pure & Fashion

Pure & Fashion verwerkt je gegevens wanneer je deelneemt aan een van haar winacties/evenementen. Je  persoonsgegevens worden gebruikt door Pure & Fashion om contact op te nemen met de deelnemers over de wedstrijd, voor en na een evenement, om de je te identificeren, om je leeftijd te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen. Pure & Fashion bewaart je persoonsgegevens tot een jaar na het einde van de actie/het evenement.

Pure & Fashion verwerkt persoonsgegevens als:

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* leeftijd
* informatie die verstrekt is ten behoove van de actie/het evenement

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan verzendingsbedrijven, worden gebruikt voor de levering van de prijzen.  Pure & Fashion doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan een actie/evenement. Je hebt het recht om op elk moment je toestemming in te trekken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je hiervoor kiest, is Pure & Fashion niet in staat je te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Pure shopping
Pure & Fashion registreert en verwerkt je  gegevens en slaat deze op voor de gehele afwikkeling van je aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor haar servicediensten, de technische administratie en om strafbare daden en bedrog te voorkomen.

Pure newsflash
Indien je je inschrijft voor de newsflash dan registreert Pure & Fashion je persoongegevens waaronder je naam en je e-mailadres. Deze gebruikt zij om je de newsflash te kunnen versturen. Je kunt je altijd uitschrijven voor de newsflash. Onderaan de newsflash is een uitschrijf (Unsubscribe) knop. Hier klik je op om je uit te schrijven. Je ontvangt dan geen newsflash meer. Pure & Fashion verwijdert dan je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Pure & Fashion doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.

Google Analytics
Pure & Fashion maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Pure & Fashion bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pure & Fashion te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pure & Fashion heeft hier geen invloed op. Pure & Fashion heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Klachten
Pure & Fashion hoopt dat zij geen klachten veroorzaakt. Indien je toch een klacht hebt dan kun je via het online contactformulier jouw klacht aan haar doorgeven. Zij vraagt je erbij te vermelden dat het om een klacht gaat. Graag ontvangt Pure & Fashion dan je volledige naam en e-mailadres met daarbij een duidelijke omschrijving van jouw klacht en de reden van jouw klacht.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.